DAC UNIVERSAL [070311] DAC UNIVERSAL
5.500,00 € 5.500,00 € 5500.0 EUR
Piezosurgery white [070350] Piezosurgery white
4.600,00 € 4.600,00 € 4600.0 EUR
Dentaport OTR Set [070352] Dentaport OTR Set
3.590,00 € 3.590,00 € 3590.0 EUR
Beefill 2 en 1 [z8976] Beefill 2 en 1
3.361,55 € 3.361,55 € 3361.55 EUR
Calamus Dual Maillefer [z99427] Calamus Dual Maillefer
2.826,76 € 2.826,76 € 2826.76 EUR
Tri Auto Mini [070346] Tri Auto Mini
1.890,00 € 1.890,00 € 1890.0 EUR